Verken je positie als maker

In het tweede studiejaar verdiep je je kennis van fotografie en film. Met je camera ontwikkel je een kritisch bewustzijn ten aanzien van de media en de maatschappij. Je onderzoekt vanuit welke ethische positie jij je verhalen wilt vertellen. Je experimenteert met vertelstructuren zoals een lineaire, essayistische of interactieve vertelling en maakt werk voor diverse podia.

Positie als maker verkennen

Daarnaast verken je je positie als maker in onze netwerksamenleving. Hoe verandert het vak van filmmaker en fotograaf onder invloed van nieuwe technologie: virtual en augmented reality, sociale media, high-speed camera’s, drones? Welke nieuwe manieren van beeld maken en vertonen maakt de netwerksamenleving mogelijk? Je leert zo je eigen ideeën te verwoorden via minder voor de hand liggende kanalen. Dit noemen wij 'The Digital’. 

Beelden met betekenis en impact door ethiek en engagement

Het is onvermijdelijk dat je als maker een ethische positie inneemt. Als fotograaf/filmmaker verbeeld je de wereld om je heen en dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Door je werk kies je als maker een positie binnen onze beeldcultuur. We leren je kritisch te kijken naar beelden die je overal tegenkomt. Om als fotograaf of filmmaker betekenisvol te zijn, is het soms noodzakelijk om ethische grenzen te overschrijden. Daarbij leren we je bewust te worden van mogelijke consequenties van jouw keuzes.

Kan een beeld de wereld veranderen? Een geëngageerde maker toont zich betrokken bij de wereld om zich heen. Fotografen en filmmakers leggen de wereld vast, maar veranderen deze tegelijkertijd. Iedere afbeelding die je als maker toevoegt aan onze beeldcultuur creëert een ervaring en heeft een bepaalde impact.

Werkpraktijk

Je maakt een begin met het opzetten van een eigen werkpraktijk, de thuisbasis van je studie. Hierin onderzoek je wie jij bent als maker en welke rol je later wilt spelen in de beroepspraktijk. Wat voor soort werk wil je maken en hoe zorg je ervoor dat je je ideeën kan realiseren? Het medium waarmee je wilt werken kies je zelf: fotografie, film, eventueel andere media, of een combinatie. Je brengt je eigen interesses in kaart en onderzoekt welke thema’s daarbij passen. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een eigen beeldende stem. Welke beeldtaal past bij jou?

Werkplekken en studenten
Previous Next

Theorie en schrijven

Workshopweek Photography, Film & the Digital
Previous Next

In de theorielessen verdiep je je zowel in het heden als in de geschiedenis van film en fotografie. De lessen zijn een combinatie van mediatheorie, kunstfilosofie, narratologie, maatschappijleer en geschiedenis. Je neemt deel aan debatten, verkent je eigen positie en scherpt deze aan. Dit doe je over het algemeen in klassikale vorm. Verder begeleidt jouwtheoriedocent je bij het doen van theoretisch onderzoek. Dit geeft je positionering, werk en beginnende beroepspraktijk verder vorm. Je beeldend en theoretisch onderzoek moeten elkaar altijd versterken.

Skills

Het is belangrijk dat je fotografie- en filmtechnieken onder de knie krijgt om projecten te realiseren. Tijdens je tweede studiejaar volg je skills lessen. Hierin doe je ervaring op met technieken, camera, licht, geluid en montage. In een workshop van één of twee dagen werk je samen met medestudenten aan korte opdrachten. Ook experimenteer je met de verschillende aspecten van onder meer licht, lenzen, scherpte/diepte, standpunt, camerabeweging, geluid, workflow, montage/editing en printing.

Skills workshop
Previous Next

Bekijk het programma van de andere jaren: