Verbreed je blik en kies je eigen focus

Jaar 3

Minor

In de eerste helft van je derde studiejaar (semester 5) volg je een minor. Dit programma duurt een half jaar en is een aanvulling op je hoofdstudie. Je kiest een programma dat bij jou past. Dit kan een minor binnen St. Joost School of Art & Design zijn, maar ook op een andere kunstacademie, bij een andere instelling in Nederland of één van de Erasmus partners in het buitenland.

Je leert buiten de kaders van het vakgebied New Design & Attitudes te kijken. Hierin onderzoek je hoe je jouw ontwerpkennis- en vaardigheden inzet in een bredere setting. Je test je kennis en ontdekt wat je verder wilt ontwikkelen. Vaak werk je samen met studenten van andere studierichtingen en diverse bedrijven, instellingen of organisaties. Je bouwt zo een extern netwerk op en verbreedt jouw kijk op het vakgebied.

Jaar 3 New Design & Attitudes
Jaar 3 New Design & Attitudes

Wie wil jij als ontwerper zijn?

In tweede deel van het jaar (semester 6) verdiep je je in wie jij als ontwerper wilt zijn en in welke context jij professioneel wilt functioneren. Je verhoudt je tot de wereld om je heen, een netwerk of een bepaalde realiteit. We bieden de mogelijkheid om te werken vanuit interactie met situaties of juist vanuit een eigen visie. Maar je kunt ook starten vanuit materiaal, dat je kunt voelen, zien en ruiken, of juist digitaal materiaal zoals data.

Speculative realities start met je verbeelding, het imaginaire. Je onderzoekt vanuit een ‘wat als’ vraag en richt je op speculeren over mogelijke (toekomst)scenario’s. Hoewel in principe alle thema’s kunnen, richten de vragen zich met name op technologische en sociaalmaatschappelijke veranderingen die mogelijk op ons af komen.

Situational networks focust op ontwerpen in en met netwerken van stakeholders, peers en interdisciplinaire professionals. Je start je onderzoek vanuit associaties tussen menselijke en niet-menselijke actoren zoals objecten, omgevingen, diensten, systemen, flora en fauna. Vaak gebruik je interventies om je netwerk actief bij het ontwerpproces te betrekken.

(Im)Material ecologies heeft als uitgangspunt dat de materiële context van design onze planeet Aarde is. Centraal staat de vraag: Hoe kun je ontwerpen volgens ecologische principes? Je hebt aandacht voor de oorsprong en herkomst van materiaal, de sociale en ecologische contexten van productieprocessen en het gebruik en de levenscyclus van een ontwerp. Een ander uitgangspunt binnen dit gebied is digitalisering: mediatie en vertaling van materie naar virtuele omgevingen 

Vanuit een zelfgekozen vraagstelling onderzoek en realiseer je een project om jouw profilering verder aan te scherpen. Je betrekt hier opdrachtgevers en andere externe partijen bij.

Situated Design
Previous Next
Speculative Design
Previous Next

Bekijk het programma van de andere jaren: