Studie in cijfers

  1. Totaal instroom Art & Design propedeuse 2020‑2021: 303 studenten
  2. Totaal doorstroompercentage propedeuse naar tweede studiejaar Art of Design: 75,64%
  3. Aantal contacturen: 20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
  4. Percentage afstudeerders bij Design binnen 5 jaar: 66,33%
Studie in Cijfers