Workshop spelregie - Mari Sanders

Workshop Spelregie door Mari Sanders

In deze intensieve regieworkshop van Mari Sanders maakten de studenten in één dag kennis met spelregie door het werken met acteurs, het filmen onder tijdsdruk, samenwerking op de set, het setprotocol, de rollen op een set en het uitvoeren van een regievisie.

Workshop Spelregie door Mari Sanders
Workshop Spelregie door Mari Sanders

Onder begeleiding van regisseur Mari Sanders en twee professionele acteurs regisseerden en verfilmden de studenten een dialoog. Hiervoor kregen ze 45 minuten de tijd en leerden ze te werken met een standaard draaiprotocol op de filmset. Door deze grote tijdsdruk en de verantwoordlijkheden die ieder op de set kreeg, werd er in korte tijd veel geleerd over regisseren en de gang van zaken op een filmset.

Workshop Spelregie door Mari Sanders
Workshop Spelregie door Mari Sanders
Workshop Spelregie door Mari Sanders