Situated Design

In dit jaar kun je kiezen voor een project waarin Situated Design centraal staat. Je neemt hier als ontwerper een belangrijke rol in als ‘bruggenbouwer’ die een complex maatschappelijk vraagstuk kan vertalen naar conceptuele en creatieve ideeën. Je werkt vanuit een vooraf bepaald uitgangspunt en een situatie waarin een vraagstuk zich afspeelt. Vanuit deze invalshoek verdiep je je op locatie in het vraagstuk, de context en de verschillende belanghebbenden. Je laat daarbij je eigen perspectief als maker los.

Studievoorbeeld Situated Design
Previous Next

Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex. Daarom kunnen ze zelden nog vanuit één discipline worden benaderd.  Binnen dit semester leer je daarom hoe je in gesprek kunt gaan met overheid, wetenschappers, media en andere disciplines die relevant zijn voor jouw onderzoek. Het resultaat van dit semester kan een product zijn, maar evenzeer een nieuwe methode, strategie, event of dialoog. Je presenteert de resultaten in een tentoonstelling op een locatie in de stad, die je samen met je medestudenten organiseert.