Kunst & Technologie Week

Tijdens deze week onderzoeken tweedejaars studenten Art & Research moderne technologie als nieuwe, menselijke conditie. We zijn namelijk niet alleen de eindgebruiker van technologische toepassingen; het is in ons denken en handelen zelf verondersteld. In een zoektocht naar de toekomstige mens spelen ethische en esthetische vragen een rol.

Studenten onderzoeken hoe kunst een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke vraagstuk technologie. Wat zijn we bereid om op te geven? Wat willen we zeker niet loslaten? Wat betekenen de toenemende kennis en verwevenheid van mens- en techniek voor de mens, en voor de kunst? Studenten gaan op zoek naar antwoorden op het vraagstuk door te maken, te discussiëren, te filosoferen én te fantaseren. Zo doen ze inzichten en ideeën op die in de verdere ontwikkeling van het kunstenaarschap relevant kunnen zijn.