‘Beyond Autonomy' Debat

Ieder studiejaar trappen we af met een ‘Beyond Autonomy’ debat. Hierin benadrukken we dat autonomie vanuit verschillende perspectieven en contexten bekeken moet worden. Door tijdens deze dag zowel kunstenaars en curatoren uit het veld uit te nodigen, reflecteren we op dit begrip.

‘Beyond’ Autonomy Debat
‘Beyond’ Autonomy Debat
‘Beyond’ Autonomy Debat

Ooit trad het postmodernisme voorbij het modernisme. Dit was niet enkel een sprong van jaren, maar een radicale reactie naar het modernisme toe. ‘Beyond autonomy’ is zoals het postmodernisme: een verklaring voor autonomie in onze huidige tijd. Autonomie is dus niet verstreken, maar in een nieuwe tijd beland. Wat kan autonomie zijn in deze tijd en samenleving? Hoe ben je als kunstenaar betekenisvol in de wereld, vanuit je autonomie? Hoe geef je vorm aan autonomie en hoe organiseer je je praktijk? En wat is dan dat zogenoemde ‘Beyond’? We staan tijdens het debat kritisch stil bij het begrip, niet bang om haar kwijt te raken.