Bachelor/Master Week

Tijdens de Bachelor/Master Week buigen derdejaarsstudenten Art & Research zich over de mogelijkheden van een artistieke beroepspraktijk na de studie. Onder begeleiding van studenten van het masterprogramma Fine Art, onderzoeken de studenten verschillende vormen van beroepspraktijken en positioneringen in de beeldende kunst.

De studenten maken kennis met diverse vormen van werkpraktijken en visies op het kunstenaarschap. Deze inzichten verscherpen en versterken de verdere ontwikkeling van de eigen positionering als beeldend kunstenaar.