Afstuderen met je eigen onderzoeksproject

Jaar 4

In het begin van het vierde jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit waarin je je ideeën over het kunstenaarschap toetst in het werkveld. Wat roept je werk op? Staat dit in lijn met wat je zelf wilt overbrengen? Wat is je plek in de maatschappij? Je onderzoekt de positie die je zelf als kunstenaar wilt innemen. Je loopt  stage bij een kunstenaar, een kunstenaarsinitiatief of een organisatie Je ontmoet collega’s, ervaart wat de praktijk inhoudt en leert te werken onder specifieke condities. Je blijft werken aan je eigen beelden. Je verwerkt je bevindingen in een onderzoeksverslag. Daarnaast experimenteer je met vormen van presentaties tijdens een werkperiode in het kunstenaarsinitiatief De Fabriek in Eindhoven. 

Proces eindexamenproject van Hedri Kool

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde studiejaar studeer je af. In dit semester richt je je op het scheppen van de juiste condities voor jouw kunstenaarschap. Je laat jouw capaciteiten en kwaliteiten als toekomstig kunstenaar zien in je beeldend werk. Je onderzoekt hoe je jouw werk kunt realiseren en samen met je studiegenoten experimenteert je met presentatievormen. Daarnaast hou je je bezig met vragen als: Hoe ga ik na het afstuderen verder? Hoe manifesteer ik me in de wereld als kunstenaar? Aan het einde van het semester sluit je je studie af met een eigen eindexamenpresentatie tijdens de jaarlijkse Graduation Show waaruit blijkt hoe je je positioneert als kunstenaar in de beroepspraktijk.

Bekijk het programma van de andere jaren: