Verken je je identiteit en kwaliteiten als maker

Jaar 2

Verdiepen in de kunstwereld

Art & Research baseert zich op een eeuwenlange traditie in de kunst. Hoe staat die in relatie tot de huidige tijd? Wat betekent dit voor jou als maker? Je onderzoekt vanuit een open houding hoe kunstenaars betekenis aan de wereld kunnen geven. Met je medestudenten ontdek je verschillende mogelijkheden van de kunst. Je gaat zelfstandig aan de slag met vorm en inhoud van beeld en je verdiept je eigen werk met kennis en ervaringen die je hebt opgedaan bij het verkennen van de kunstwereld.

Als kunstenaar verhoud je je tot een wereld waarbinnen bepaalde verwachtingen aan je worden gesteld. Hoe ga je hiermee om? Wat betekenen deze verwachtingen voor jou als maker? Je leert als kunstenaar gevoelig te worden voor veranderingen die in de samenleving plaatsvinden, leert hoe jij onderdeel uitmaakt van deze tijdsgeest en hoe je met je werk daarin anderen kunt bereiken.

Werkbespreking 2e-jaar

Bekijk het programma van de andere jaren: