Ontdek het artistiek werkproces

Wat leer je en welke lessen volg je?

Bij Art & Research werken we met 4 modules, die ieder zo’n 10 weken duren. Elke module start met een week gezamenlijk programma, waarin je met de studenten van de andere bachelor studies workshops volgt, projecten doet en/of op excursie gaat.

Daarna volg je de lessen van de studie. Iedere module heeft een overkoepelend thema dat voor alle studies gelijk is, zoals storytelling in module 1, of beeldrepresentatie en analyse in module 2. Wij hebben dit vertaald naar thema’s voor de studie ART:

  • Module 1: Sharing stories
  • Module 2: Shaping images
  • Module 3: Dancing with the world
  • Module 4: Entering another world

In module 1 leer je werken in een artistiek werkproces. Je oefent met experimenteren en de wisselwerking tussen creëren en reflecteren. In de 2e module richt je je op het maken, schetsen en werken met beeld. In de 3e module verbreden we onze blik en gaan we zoeken hoe jij met je interesses kunt aansluiten op dat wat er al is in de wereld, de actualiteit en de geschiedenis. En in module 4 leer je regie te voeren over jouw eigen werkproces. In elke module bouw je voort op wat je in de vorige module hebt geleerd.

Je maakt op verschillende manieren kennis met artistiek onderzoek. In jaar 1 start je een artistiek werkproces op waar je vanuit je eigen interesses werk gaat maken. Je start ook een werkproces vanuit een externe vraag. Je leert toe werken naar een tentoonstelling, samen met je medestudenten. En je oefent met het toelaten van deskundigheid uit andere vakgebieden als onderdeel van je eigen werkproces. Er zijn 3 leerlijnen waar de lessen onder vallen:

Werkpraktijk
Onder werkpraktijk volg je de lessen van Artistieke praktijk. Deze volg je elke week. Afwisselend neem je ook deel aan de lessen van Kijkoperaties, Onderzoeksmethoden en Ontdekkingsgroep. Wat je leert in deze verschillende lessen kun je allemaal inzetten in je Artistieke praktijk.

Kennis en vaardigheden
Onder kennis en vaardigheden volg je de lessen Kunstgeschiedenis, Filosofie, Beeldanalyse en Maken als taal. In al deze lessen zul je een mix ervaren van theorie en praktijk.

Positionering
Tot slot volg je de lessen van coaching, onderdeel van positionering. In deze lessen word je ondersteund in het ontwikkelen van de juiste studievaardigheden.

© Hans Laban
© Hans Laban
© Hans Laban

Bekijk het programma van de andere jaren: