Breda
Den Bosch
Bachelor

Art & Research

ART

Ben je nieuwsgierig en droom je van een eigenzinnige plek in de kunstwereld of daarbuiten? Bijvoorbeeld door werk te maken in de vorm van performance, schilderkunst, een installatie, interventie of interactie? Wil je iets betekenen voor de wereld en daarbij uitstijgen boven de waan van de dag? Denk je in beelden en heb je plezier in het maken? Dan is de studie Art & Research iets voor jou. Hierin dagen we je als student uit om op zoek te gaan naar jouw eigen kunstenaarschap binnen een breed werkveld. 

 

Je maakt kunst vanuit jouw persoonlijke betrokkenheid bij de wereld om je heen. Je ontwikkelt jezelf tot een maker met een eigen stijl, een eigen kijk op de samenleving vanuit een autonoom (onafhankelijk) standpunt.  

 

Je leert in deze studie om naar de maatschappij te kijken, hierin veranderingen te kunnen waarnemen en daarop te kunnen reageren als kunstenaar. We gaan bijvoorbeeld samen met jou aan de slag met vragen als: Is de kunst in deze tijd een gids, is ze kritisch, biedt ze alternatieven? Wat brengt ze teweeg en hoe kan ze de juiste mensen bereiken? 

 

Programma

Jouw inbreng en persoonlijke wensen krijgen alle ruimte bij St. Joost School of Art & Design. Door middel van theorie, zoals lessen kunstgeschiedenis en kunstfilosofie, en praktijkvakken als ‘manifestaties & presentaties’ en ‘contexten & posities’ ontwikkel je een brede kijk op het vakgebied. Je verdiept je tijdens deze studie samen in actuele vraagstukken, zoals collectiviteit, digitalisering en globalisering en zoekt uit wat deze onderwerpen voor jou persoonlijk betekenen. Je onderzoekt hoe je als kunstenaar kunt bijdragen aan kunst, cultuur en de maatschappij voor nu en in de toekomst. 

 

In de studie is praktijkonderzoek het middel om een kunstpraktijk te ontwikkelen die past bij jouw kwaliteiten en aansluiting heeft met een werkveld. In het praktijkgericht onderzoek komt het maken in een beeldend werkproces, het oriënteren op het werkveld en het verdiepen in de vragen en onderwerpen die je aanspreken samen. In de praktijklessen en onderzoeksgroepen is veel aandacht voor werkwijzen die je ontwikkeling als kunstenaar stimuleren en je beeldend werk verrijken. 

 

 

Het kunstenaarschap kent geen gebaande paden en vaststaande posities. Volharding en wilskracht zijn daarom essentieel voor deze studie. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfkennis, waardoor je jouw talenten versterkt binnen een veilige en fijne studieomgeving. 

 

We bieden werkplekken op onze academie en je studeert zelfstandig, maar in de studie is gezamenlijkheid van belang. In deze tijd werk je altijd binnen allerlei netwerken en verbanden. In de studie probeer je uit hoe jij dat in praktijk gaat brengen als kunstenaar. Elk semester starten we een gezamenlijk gesprek op rondom overkoepelende thema’s, waarbinnen je jouw eigen ideeën vormt en met een beeldend antwoord komt. Je maakt kennis met allerlei vormen en methodes van collectiviteit in de kunstwereld, zodat je daar je eigen draai aan kan geven. 

Jaar 1

Bij Art & Research werken we met 4 modules, die ieder zo’n 10 weken duren. Elke module start met een week gezamenlijk programma, waarin je met de studenten van de andere bachelor studies workshops volgt, projecten doet en/of op excursie gaat.

 

Daarna volg je de lessen van de studie. Iedere module heeft een overkoepelend thema dat voor alle studies gelijk is, zoals storytelling in module 1, of beeldrepresentatie en analyse in module 2. Wij hebben dit vertaald naar thema’s voor de studie ART:

  • Module 1: Sharing stories
  • Module 2: Shaping images
  • Module 3: Dancing with the world
  • Module 4: Entering another world

 

In module 1 leer je werken in een artistiek werkproces. Je oefent met experimenteren en de wisselwerking tussen creëren en reflecteren. In de 2e module richt je je op het maken, schetsen en werken met beeld. In de 3e module verbreden we onze blik en gaan we zoeken hoe jij met je interesses kunt aansluiten op dat wat er al is in de wereld, de actualiteit en de geschiedenis. En in module 4 leer je regie te voeren over jouw eigen werkproces. In elke module bouw je voort op wat je in de vorige module hebt geleerd.

 

Je maakt op verschillende manieren kennis met artistiek onderzoek. In jaar 1 start je een artistiek werkproces op waar je vanuit je eigen interesses werk gaat maken. Je start ook een werkproces vanuit een externe vraag. Je leert toe werken naar een tentoonstelling, samen met je medestudenten. En je oefent met het toelaten van deskundigheid uit andere vakgebieden als onderdeel van je eigen werkproces. Er zijn 3 leerlijnen waar de lessen onder vallen:

 

Werkpraktijk

Onder werkpraktijk volg je de lessen van Artistieke praktijk. Deze volg je elke week. Afwisselend neem je ook deel aan de lessen van Kijkoperaties, Onderzoeksmethoden en Ontdekkingsgroep. Wat je leert in deze verschillende lessen kun je allemaal inzetten in je Artistieke praktijk.

 

Kennis en vaardigheden

Onder kennis en vaardigheden volg je de lessen Kunstgeschiedenis, Filosofie, Beeldanalyse en Maken als taal. In al deze lessen zul je een mix ervaren van theorie en praktijk.

 

Positionering

Tot slot volg je de lessen van coaching, onderdeel van positionering. In deze lessen word je ondersteund in het ontwikkelen van de juiste studievaardigheden.

Jaar 2

Art & Research baseert zich op een eeuwenlange traditie in de kunst. Hoe staat die in relatie tot de huidige tijd? Wat betekent dit voor jou als maker? Je onderzoekt vanuit een open houding hoe kunstenaars betekenis aan de wereld kunnen geven. Met je medestudenten ontdek je verschillende mogelijkheden van de kunst. Je gaat zelfstandig aan de slag met vorm en inhoud van beeld en je verdiept je eigen werk met kennis en ervaringen die je hebt opgedaan bij het verkennen van de kunstwereld.

 

Als kunstenaar verhoud je je tot een wereld waarbinnen bepaalde verwachtingen aan je worden gesteld. Hoe ga je hiermee om? Wat betekenen deze verwachtingen voor jou als maker? Je leert als kunstenaar gevoelig te worden voor veranderingen die in de samenleving plaatsvinden, leert hoe jij onderdeel uitmaakt van deze tijdsgeest en hoe je met je werk daarin anderen kunt bereiken.

Jaar 3

In de eerste helft van je derde studiejaar is de vrije ruimte in de opleiding. Je kiest een programma van een half jaar dat bij jou past. Dit kan een minor binnen St. Joost School of Art & Design zijn, maar ook op een andere kunstacademie, bij een andere instelling in Nederland of zelfs in het buitenland. Hierin doe je specifieke kennis en ervaringen op waarmee je je kunt onderscheiden als maker.

 

Ideale kunstpraktijk

In het tweede deel van jaar 3 verdiep je je in vragen als Wat is werk voor een kunstenaar? Wat is de waarde van je eigen werk? En hoe krijgt je werk betekenis in de wereld? Zo werk je toe naar een ideaalbeeld van jouw kunstpraktijk. Je oriënteert je op het werkveld waar jij je mee verbonden voelt. Dit is een voorbereiding op je stageperiode in jaar 4.

Jaar 4

In het begin van het vierde jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit waarin je je ideeën over het kunstenaarschap toetst in het werkveld. Wat roept je werk op? Staat dit in lijn met wat je zelf wilt overbrengen? Wat is je plek in de maatschappij? Je onderzoekt de positie die je zelf als kunstenaar wilt innemen. Je loopt  stage bij een kunstenaar, een kunstenaarsinitiatief of een organisatie Je ontmoet collega’s, ervaart wat de praktijk inhoudt en leert te werken onder specifieke condities. Je blijft werken aan je eigen beelden. Je verwerkt je bevindingen in een onderzoeksverslag. Daarnaast experimenteer je met vormen van presentaties tijdens een werkperiode in het kunstenaarsinitiatief De Fabriek in Eindhoven.

 

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde studiejaar studeer je af. In dit semester richt je je op het scheppen van de juiste condities voor jouw kunstenaarschap. Je laat jouw capaciteiten en kwaliteiten als toekomstig kunstenaar zien in je beeldend werk. Je onderzoekt hoe je jouw werk kunt realiseren en samen met je studiegenoten experimenteert je met presentatievormen. Daarnaast hou je je bezig met vragen als: Hoe ga ik na het afstuderen verder? Hoe manifesteer ik me in de wereld als kunstenaar? Aan het einde van het semester sluit je je studie af met een eigen eindexamenpresentatie tijdens de jaarlijkse Graduation Show waaruit blijkt hoe je je positioneert als kunstenaar in de beroepspraktijk.

Hoe ziet je week eruit

Je hebt op onze kunstacademie een werkplek en volop ruimte om te experimenteren in onze labs, studio’s en werkplaatsen. Bij Art & Research ben je zelf de motor van je studie en bepaal jij met welke onderwerpen of thema’s je aan de slag gaat. Dat kan een bepaald materiaal zijn, maar bijvoorbeeld ook een onderwerp uit het nieuws. Gedurende de week krijg je begeleiding van docenten die zelf ook actief zijn in het werkveld. Tijdens deze lessen bespreek je elkaars werk en bepaalde onderwerpen uit het kunstenveld. Je praktijkdocenten begeleiden een onderzoeksgroep waar je met enkele medestudenten jouw inspiratie verder uitdiept aan de hand van bronnen en voorbeelden. 

 

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Linde Roza

“De vaktheorielessen zijn onwijs waardevol. Hierin voeren we actief met de klas boeiende discussies over diverse teksten en onderwerpen. Het fijne aan deze uitwisseling is dat er aandachtig naar elkaars perspectieven wordt geluisterd en iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen standpunten te delen.”

 

Student, Art & Research

Hugo Roos

“Het contact met je medestudenten is erg fijn! De hele school voelt als een gemeenschap waarin iedereen elkaar steunt. Ik had nooit verwacht dat ik het leuk zou vinden om 8 uur, of zelfs langer, per dag op school te zijn.”

Student, Art & Research

Toekomstperspectief

Er zijn veel manieren om als kunstenaar te opereren. De scheidslijn tussen kunst en andere disciplines vervaagt. Daardoor zijn de mogelijkheden van beeldend kunstenaars de laatste jaren sterk toegenomen. Onze studie biedt een zeer breed perspectief op de beroepspraktijk en leert jou daarin een eigen weg uit te stippelen. Tijdens je studie krijg je bijvoorbeeld de kans om deel te nemen aan een grote manifestatie in kunstenaarsinitiatief De Fabriek. 

 

Ben je bij ons afgestudeerd, dan durf je je eigen carrière vorm te geven in de kunstwereld of een aangrenzend vakgebied. Vaak combineren alumni verschillende werkzaamheden. Daar komt bij dat kunstopleidingen al jaren in de top drie van werk na studie binnen zes maanden staan. Deze cijfers zijn ver boven het landelijk HBO gemiddelde. 

 

 

Onze studenten komen niet alleen in de kunsten en de creatieve industrie terecht, maar ook daarbuiten zoals in educatie, bedrijfsleven en bij de overheid. Ze kijken vanuit een brede blik, zijn ondernemend en kritisch ingesteld en hebben een onderzoekende houding. Studeer je bij ons af, dan ben je klaar voor de toekomst. 

 

Nieuws

We’re preparing the open days 2023

Lees Meer

Get in touch

Studiecoördinator

Liesbeth Visee

Onderwijs Innovator

Marieke Mein

Producer

Eva Schalkwijk