Stageplaats aanbieden

In het laatste jaar van hun studie gaan studenten van de ontwerp opleidingen op stage. Hier toetsen de jonge makers hun ontwerperschap aan de beroepspraktijk.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe bedrijven die een stage kunnen bieden binnen hun eigen studio of werkomgeving en werkzaam zijn in de volgende vakgebieden:

Art & Research
New Design & Attitudes
Illustrated & Animated Storytelling 
Photography, Film & the Digital

Stage- en portfoliodag: studenten ontmoeten bureaus en alumni

De academie hanteert een stageperiode van drie tot vijf maanden. Deze periode start in september.
U kunt vanaf maart een stage aanmelden via de Agency: agency.stjoost@avans.nl.