Privacyverklaring

St. Joost School of Art & Design maakt deel uit van Avans Hogeschool. Stichting Avans, handelend onder de naam Avans Hogeschool vindt jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Avans handelt zorgvuldig en volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Meer informatie over privacy bij Avans Hogeschool en de gehele statement is te lezen op privacy.avans.nl.