Privacyverklaring

Stichting Avans, handelend onder de naam Avans Hogeschool vindt jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Avans handelt zorgvuldig en volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ’AVG’).

Langs diverse kanalen ontvangt Avans jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld via onze website, contactmomenten, dienstverlening, applicaties of via een sollicitatie. In dit privacystatement leggen wij uit wat wij precies met jouw persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast informeren wij je graag over wat je van ons mag verwachten en welke privacyrechten je hebt.

Dit privacystatement geldt voor alle activiteiten (inclusief de online activiteiten via de website(s)) / applicaties van Avans en geeft per doelgroep de meest relevante informatie.

Avans is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Avans verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens Avans:
Hogeschoollaan 1,
4818 CR Breda
E-mail: privacy@avans.nl.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (’FG’)

Avans beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’) om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig gebeurt en volgens de wet. Als je vragen hebt met betrekking tot jouw privacy, dan kun je contact opnemen met onze FG. Onze FG Frederik Petersen is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via deze beveiligde website of via:

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Zo beveiligt Avans jouw persoonsgegevens

Avans neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat gebeurt met technische en organisatorische maatregelen. Lees ook ons beleid responsible disclosure.

Risicobeheersing en controle
Avans heeft een intern risicobeheersings- en controlesysteem. Een onderdeel daarvan is de risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging.

Alle medewerkers van Avans en medewerkers van betrokken verwerkers die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens, zijn gebonden aan geheimhouding. Het verwerkingsregister van Avans beschrijft welke (categorieën) medewerkers toegang hebben tot specifieke gegevens van bijvoorbeeld studenten of medewerkers.
Wanneer je denkt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de FG van Avans.

Wijzigingen

Avans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Meer informatie over privacy bij Avans Hogeschool en de gehele statement is te lezen op privacy.avans.nl.