Statement sociale veiligheid Nederlandse kunsthogescholen

St. Joost School of Art & Design wil graag een plek zijn waar studenten, docenten en medewerkers met verschillende achtergronden en denkwijzen zich thuis voelen, waar zij zich gezien en erkend voelen voor wie zij zijn, en waar zij in een veilige leer- en werkomgeving samenwerken en zich optimaal kunnen ontwikkelen om zo een artistieke en maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

In de Sectoragenda KUO 2021-2025 wordt sociale veiligheid expliciet als thema benoemd. Het is helder dat de sector sociale veiligheid als een cruciaal onderwerp ziet en we hebben besloten dit thema uit te werken in een gezamenlijke aanpak. Dit wordt mede ingegeven door de aandacht die er is geweest voor verschillende kwesties rond sociale veiligheid. In dat kader zijn er onderzoeken uitgevoerd, gesprekken gevoerd, consequenties getrokken en zijn bij verschillende kunstopleidingen beleid en procedures opnieuw tegen het licht gehouden. De sector kijkt kritisch naar zichzelf en gaat daar waar nodig stappen zetten. Dit statement en de daarbij horende “contouren code sociale veiligheid” vormt de volgende stap in dat proces, een gezamenlijke stap die we als sector zetten.

Samen met alle andere Nederlandse kunsthogescholen heeft St. Joost een statement opgesteld over sociale veiligheid. 

-    Lees hier het statement sociale veiligheid KUO
-    Lees hier de Code Sociale Veiligheid van St. Joost