Statement sociale veiligheid Nederlandse kunsthogescholen

St. Joost School of Art & Design wil graag een plek zijn waar studenten, docenten en medewerkers met verschillende achtergronden en denkwijzen zich thuis voelen, waar zij zich gezien en erkend voelen voor wie zij zijn, en waar zij in een veilige leer- en werkomgeving samenwerken en zich optimaal kunnen ontwikkelen om zo een artistieke en maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

In de Sectoragenda KUO 2021-2025 wordt sociale veiligheid expliciet als thema benoemd. Het is helder dat de sector sociale veiligheid als een cruciaal onderwerp ziet en we hebben besloten dit thema uit te werken in een gezamenlijke aanpak. Dit wordt mede ingegeven door de aandacht die er is geweest voor verschillende kwesties rond sociale veiligheid. In dat kader zijn er onderzoeken uitgevoerd, gesprekken gevoerd, consequenties getrokken en zijn bij verschillende kunstopleidingen beleid en procedures opnieuw tegen het licht gehouden. De sector kijkt kritisch naar zichzelf en gaat daar waar nodig stappen zetten. Dit statement en de daarbij horende “contouren code sociale veiligheid” vormt de volgende stap in dat proces, een gezamenlijke stap die we als sector zetten.

Samen met alle andere Nederlandse kunsthogescholen heeft St. Joost een statement opgesteld over sociale veiligheid. Lees hieronder meer over de concrete acties die we als academie nemen:

-    Lees hier het statement sociale veiligheid KUO
-    Lees hier de Code Sociale Veiligheid van St. Joost

Mocht je naar aanleiding van het beleid vragen hebben, dan kun je je wenden tot de directeur René Bosma, via directiesecretariaat.akvsintjoost@avans.nl.

Melding misstanden
Wil je als student of medewerker melding maken van een missstand in het onderwijs dan kun je contact opnemen met de decaan/vertrouwenspersoon van de academie. Contacgegevens kun je vinden op Brightspace.

Oud-studenten en oud-medewerkers kunnen zich wenden tot mores.online
(mores is het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector)