Kunststudenten verdiepen zich in asielvraagstukken

Derdejaarsstudenten hielden zich de afgelopen maanden bezig met vraagstukken rond het vreemdelingenbeleid. Ze verdiepten zich in het werk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de dilemma’s waar medewerkers van deze organisaties dagelijks mee geconfronteerd worden. Op donderdagavond 10 november 2016 presenteerden de studenten hun werk in het Humanity House in Den Haag aan medewerkers van de IND en het COA.

Project ‘Beddy’. De studenten signaleerden enerzijds een overschot aan gedoneerde knuffels t.b.v. asielkinderen en anderzijds een tekort aan bedden en toenemende weerstand tegen de komst van AZC’s

Studenten verdiepen zich in asielvraagstukken

Het is het derde jaar dat kunststudenten zich tijdens de studieminor Art & Humanity verdiepen in asielvraagstukken. De afgelopen twee jaar resulteerde dit in een aantal bijzondere en spraakmakende werken. Zo bedacht een groep studenten het project ‘Beddy’. De studenten signaleerden enerzijds een overschot aan gedoneerde knuffels t.b.v. asielkinderen en anderzijds een tekort aan bedden en toenemende weerstand tegen de komst van AZC’s. Met een knipoog wilden ze laten zien dat de hulp die mensen bieden niet altijd doeltreffend is.

New-Eritrea

Een ander project was de film ‘New-Eritrea’ van Festus Toll. Hierin overheersen Nederlandse immigranten met carnavalsoptochten het straatbeeld van steden in Eritrea, terwijl de autochtone Eritrese bevolking geïrriteerd en hulpeloos toeziet op wat er allemaal gebeurt in hun land. Dit geeft de film een flinke dosis humor, maar zet je tegelijkertijd aan het denken.

 

Film ‘New-Eritrea’. Hierin overheersen Nederlandse immigranten met carnavalsoptochten het straatbeeld van steden in Eritrea, terwijl de autochtone Eritrese bevolking geïrriteerd en hulpeloos toeziet op wat er allemaal gebeurt in hun land.

Complex

Een andere groep studenten wilde de complexiteit van het asielproces met nationale en Europese regelgeving, internationale verdragen en beroepmogelijkheden zichtbaar maken - en de positie die asielzoeker en IND-medewerker daarin steeds hebben. Zij creëerden hiervoor de ingewikkelde en indrukwekkende stroomdiagram  COMPLEX.