AKV|St.Joost in het hart van de plannen voor EKP-terrein Den Bosch

De kunstacademie vormt het hart van het gebied in het voorstel dat projectontwikkelaar SDK Vastgoed indiende voor het terrein. In het plan blijft het voormalig sorteercentrum van Post NL grotendeels staan. Hierin is de Akademie voor Kunst en Vormgeving gehuisvest.

Uitvoerig gesproken

Het afgelopen jaar is door een werkgroep van AKV|St.Joost uitvoerig met verschillende projectontwikkelaars gesproken over herinrichting, functies, gebruikers van het gebouw en de omgeving. Zowel de werkgroep als het College van Bestuur van Avans Hogeschool ziet volop kansen om de kunstacademie samen met andere gebruikers permanent te vestigen in het voormalig sorteercentrum.

Definitief ontwerp

De gemeente Den Bosch maakte donderdag 5 december, in het bijzijn van de media op onze academie, bekend dat SDK Vastgoed op basis van het ingediende voorstel een definitief ontwerp van het gebied mag maken. Architectenbureau Studioninedots heeft de plannen verder uitgewerkt. Als de vereiste vergunningen zijn verleend mag SDK Vastgoed het gehele plangebied kopen en tot herontwikkeling overgaan. 

Natuurlijk moet de vestiging ook passen binnen financiële randvoorwaarden. Hierover is binnenkort overleg met de projectontwikkelaar. Daarmee komt de verkenning om de meest passende huisvesting voor de kunstacademie te realiseren, in een volgende fase.

Impressie Stedenbouwkundig plan EKP-terrein Noord
Impressie interieur KuBus gebouw