Toelatingsprocedure

Portfolio toelating AKV|St.Joost
Portfolio toelating AKV|St.Joost
Portfolio toelating AKV|St.Joost

Voor alle bacheloropleidingen van AKV|St.Joost is een selectieassessment onderdeel van je toelating. Tijdens zo’n assessment onderzoekt de toelatingscommissie of je beschikt over voldoende artistiek talent en of je opleidingskeuze aansluit op je persoonlijke kwaliteiten en doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat jij en wij weten dat je de juiste keuze maakt. Als je het assessment positief afsluit, heb je recht op een studieplaats in de propedeuse.
De uitnodiging voor het assessment ontvang je na aanmelding via Studielink. De assessments vinden tussen december en mei bijna wekelijks plaats bij AKV|St.Joost, wisselend op de locaties Breda en ’s-Hertogenbosch. Het assessment duurt de hele dag. Deelname aan het assessment is gratis. Na afloop ontvang je binnen een week thuis een schriftelijke rapportage.

Competenties

Portfolio toelating AKV|St.Joost
Previous Next

Je wordt tijdens het assessment beoordeeld op de volgende competenties:

  • creativiteit
  • beeldend vermogen
  • eigenzinnigheid
  • reflectief vermogen
  • analyse
  • cultureel bewustzijn
  • logistiek en organisatorisch vermogen
  • technisch vermogen
  • communicatief vermogen

Toetsonderdelen

Het assessment bestaat uit vier toetsonderdelen:

1. Thuisopdracht
Na aanmelding in Studielink ontvang je van ons een aantal thuisopdrachten, waaruit je er een kiest. Vervolgens ontvang je van ons een uitnodiging voor het assessment. Het resultaat van je thuisopdracht neem je op de afgesproken datum mee naar de academie en presenteer je bij je portfolio.

2. Portfolio
Jouw portfolio bevat minimaal 20 werkstukken en geeft een representatief beeld van je beeldende werk van de afgelopen twee jaar. Je streeft bij het samenstellen naar diversiteit. Denk daarbij ook aan werk uit de onderzoeksfase, je werkproces. Dit geeft ons inzicht in je persoonlijke aanpak. Digitale presentaties op je laptop zijn welkom, maar toon ook analoog werk.

3. Persoonlijk gesprek
Hierin vragen we je naar je ambities en drijfveren om te studeren bij AKV|St.Joost. Ook vragen we je om jouw portfolio en de thuisopdracht toe te lichten. Uiteraard is er tijd voor het stellen van vragen. Dit gesprek duurt maximaal een kwartier.

4. Twee praktijkopdrachten
De opdrachten vinden plaats in de ochtend en de middag. In de eerste opdracht toetsen we je verbeeldingskracht binnen een vrije, door jou zelf te bepalen context. In het tweede onderdeel staat een toegepaste, op visuele communicatie gerichte, opdracht centraal.

...
...
...

Toegelaten of afgewezen

Na afloop van het assessment brengen wij jouw competenties in kaart in een rapportage. De selectiecommissie stelt vast of je wel of niet bent toegelaten. Wanneer je bent toegelaten, lees je in de rapportage duidelijk wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Als je bent afgewezen, lees je in de rapportage de reden hiervan. Ook krijg je indien mogelijk een alternatief studieadvies van ons. Een afwijzing betekent niet in alle gevallen dat je ongeschikt bent om aan een kunstacademie te studeren. Voor sommigen komt de studiekeuze te vroeg of is het portfolio nog niet op niveau. In het laatste geval adviseren we je eerst de vooropleiding aan onze academie te volgen.