Aanmelden

St. Joost School of Art & Design hanteert voor de aanmelding een toelatingsprocedure. Na een positief advies van de selectiecommissie en directie word je geplaatst. Deze procedure wijkt af van de aanmeld- en toelatingsregels van Avans Hogeschool. Hieronder lees je wat je moet doen om bij ons te kunnen studeren.

Toelatingseisen

Om tot de propedeuse van AKV|St.Joost te worden toegelaten, moet je voor de start van de studie in het bezit zijn van een diploma vwo, havo of mbo (niveau 4). Daarnaast wordt tijdens een selectieassessment vastgesteld of je over voldoende beeldend vermogen en talent beschikt voor de door jou gekozen studie. Alle bacheloropleidingen zijn in het Nederlands. We verwachten dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Heb je een andere moedertaal, dan maakt een taaltoets deel uit van de toelatingsprocedure.

Aanmelding (ook na 1 mei)

Aanmelding verloopt via Studielink

  • Selecteer hier de bacheloropleiding ‘Beeldende Kunst’ of ‘Vormgeving’. Je kiest voor de bacheloropleiding ‘Vormgeving’ als je ‘New Design & Attitudes’, ‘Illustrated & Animated Storytelling’ of ‘Photography, Film & the Digital’ wilt studeren.
  • Heb je een duidelijke voorkeur voor een bepaalde locatie meld je dan aan voor 15 maart. We reserveren dan een studieplaats voor jou op de locatie van je voorkeur. Aanmeldingen die binnenkomen na deze datum plaatsen we op basis van beschikbaarheid in Breda of 's‑Hertogenbosch.  
  • Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een selectieassessment.

 

Aanmelden kan ook na 1 mei. Maar wacht niet te lang. Meld je zo snel mogelijk aan, ook als je nog niet weet of je zult slagen voor je eindexamen. Dan heb je voldoende tijd om je voor te bereiden op het selectieassessment.
Het is mogelijk dat we je niet kunnen toelaten of dat jij toch voor een andere studie kiest. Houdt er dan rekening mee dat je bij een groot deel van de hbo-bacheloropleidingen slechts tot 1 mei kunt aanmelden.

Misschien heb je je eerder voor andere opleidingen aangemeld. Ben je bij ons toegelaten, vergeet dan niet om je voor die opleidingen af te melden. Als je dit voor 1 september doet, hoef je voor die opleiding geen collegegeld te betalen. Eventueel betaald collegegeld ontvang je retour.

© Bram Biekens

Inschrijving

Je bent ingeschreven bij St. Joost School of Art & Design als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet. Je dossier moet compleet zijn.
Dit houdt in dat:

  • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
  • je vooropleiding is geverifieerd
  • je bent toegelaten via het selectieassessment
  • je jouw betaling via Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

21 jaar of ouder

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de gestelde vooropleidingseisen? Dan moet je eerst een AOB-test doen. Uit deze test komt naar voren of je over voldoende competenties beschikt om op hbo-niveau te kunnen studeren. Deze test is aan te vragen bij aobcompaz.nl. In veel gemeentes is een vestiging te vinden van deze instelling. Wanneer er een positief advies van AOB is uitgebracht wordt jouw aanmelding in behandeling genomen.
 

Instromen van een andere opleiding

Wil je instromen in een hoger jaar? Dan moet je minimaal in het bezit zijn van een erkend propedeutisch getuigschrift van een andere kunstacademie of een door de academie erkend mbo+ traject hebben gevolgd. Tijdens een selectieassessment wordt vastgesteld op welk niveau de studie kan aansluiten en of er nog aanvullende opdrachten moeten worden uitgevoerd.

Meer weten?

Stel je vragen via info.akvstjoost@avans.nl.